top of page
LOGO instrulab_edited.png

~ Proiect finanțat prin UAUIM-FFCSU-2021-020 si UAUIM-FFCSU-2022-011 ~

Titlul proiectului: Creșterea calității resursei umane apte să genereze cercetare științifică prin INSTRUirea pentru folosirea echipamentelor din dotarea LABoratoarelor Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu

Acronim: InstruLab

Domeniu vizat: G. Training laboratoare UAUIM

Perioada de implementare: Editia 1 : 15.09.2021 – 29.11.2021 | Editia 2 : 01.08.2022 – 29.11.2022

Scopul proiectului 

Scopul proiectului este creşterea calității resursei umane din instituţie, prin oferirea unor module de instruire a membrilor comunităţii academice, cu accent pe optimizarea folosirii resurselor de înalt nivel tehnologic din laboratoarele UAUIM.

Au fost realizaate 5 module in 2021 si 6 module in 2022.

Obiectivele proiectului

O1 Asigurarea exploatării eficiente a infrastructurii de cercetare prin instruirea unor membri ai comunităţii academice a UAUIM în folosirea instrumentelor hardware şi software ale laboratoarelor

(5 module x 10 cursanţi în 3 luni, 2021 + 6 module x 25 cursanţi în 4 luni, 2022)

 

O2 Creşterea accesibilităţii la informaţie prin dezvoltarea unor materiale didactice gratuite pentru diseminarea instruirii

(4 tutoriale înregistrate in 2021 + 6 tutoriale inregistrate in 2022)

 

O3 Facilizarea cercetării de tip experimental prin asigurarea de consultanţă şi/sau supervizare online, respectiv la orele de studiu individual disponibile în laborator (minim 4 ore / săptămână pentru 3 luni in 2021 respectiv 3 luni in 2022)

 

O4 Creşterea calităţii actului didactic în conformitate cu cerinţele profesionale emergente, prin adaptarea curriculei de către personalul nou instruit (s-a actualizat un curs obligatoriu şi au fost introduse două noi opţionale în cursul anului universitar 2021-2022; s-au actualizat 3 cursuri optionale si s-a propus introducerea unui optional nou pentru 2022-2023)

O5 Creşterea calităţii resursei umane prin formarea echipelor interdepartamentale cu orizonturi diferite si abilităţi comune în utilizarea noilor tehnologii digitale (5+1 echipe in 3 luni, 2021 respectiv 6+1 echipe in 4 luni, 2022)

Justificarea necesităţii proiectului

În conformitate cu Strategia UAUIM, proiectul InstruLab Mincu se concentrază asupra direcțiilor de evoluție a proiectării contemporane, puternic asistată de instrumentele digitale. Potențialul lor științific și tehnologic în transformarea practicii de arhitectură este deja notoriu, în marile universități de arhitectură existând numeroase proiecte de cercetare care explorează acest potenţial prin tehnologii de realitate virtuală şi augmentată, fabricație digitală, capturi de date 3D etc.

Prin centrul hi-tech cu care ne-a dotat Fundaţia Globalworth, la care se adaugă alte dotări precum maşinile cu control numeric achiziţionate prin finanţare MEN în 2007, în momentul de faţă universitatea noastră dispune de resurse tehnologice valoroase care, folosite eficient, ne oferă şansa de a pune UAUIM pe harta cercetării de înalt nivel academic. Pentru că baza materială nu poate funcţiona în absenţa resurselor umane, este imperios necesară pregătirea corespunzătoare a membrilor comunităţii academice.

Proiectul InstruLAB MINCU are menirea de a susţine financiar şi profesional acest demers. Astfel, urmărim să satisfacem necesitatea alinierii la cerințele internaționale de utilizare a tehnologiilor emergente în practica de arhitectură și recunoașterea UAUIM ca universitate de cercetare avansată. Aceasta nu se poate realiza decât prin îmbunătățirea formării profesionale a membrilor comunității academice și prin coagularea unor echipe de lucru formate din specialiști cu orizonturi diferite si abilităţi comune în utilizarea noilor tehnologii digitale. Instruirea propusă aici se adresează atât cadrelor didactice din toate departamentele cât şi doctoranzilor, studenţilor şi personalului auxiliar. Grupurile de lucru formate acum pot deveni echipe de cercetare sustenabile, care pună bazele unor cercetări viitoare, prin colaborare, co-design și schimb de experiență în interiorul echipei.

Descrierea activităţilor
2021

A1  Curs cu workshop Studiul Formei prin CGI

Activitatea a constat într-un curs de instruire în domeniul vizualizărilor de arhitectură pentru cadrele didactice de la SFA şi PID care doresc să facă tranziţia către o curriculă actualizată.

Număr participanţi: 11 cadre didactice şi doctoranzi

Instructor: Mihai Chisărău.

Loc de desfăşurare: prelegeri online, lucrări practice în Atelierul Experimental.

Orar: săptămânal din 22 oct in 26 nov. (6 şedinţe x 3 ore)

A2  Workshop de videostreaming

Activitatea s-a orientat spre instruirea membrilor comunităţii academice care doresc să îşi prezinte cursurile sau conferinţele în timp real şi adresându-se unei audienţe crescute.

Număr participanţi: 7 angajati UAUIM

Instructori: Mihai Chisărău, Claudia Pipoş.

Loc de desfăşurare: Atelier Experimental

Orar: 9 şi 16 noiembrie (2 şedinţe x 3 ore)

A3  Curs cu workshop AR@UAUIM

Activitatea s-a adresat cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor care vor să stăpânească prezentările de proiect în realitatea augmentată.

Număr participanţi: 12 studenţi şi cadre didactice

Instructori: arh. Ciprian Făcăeru (UNATC) în colaborare cu Augmented Space Agency.

Loc de desfăşurare: Atelier Experimental

Orar: 27-28 noiembrie (2 şedinţe x 4 ore)

A4  Workshop: O instalaţie-joc

Activitatea s-a adresat studenţilor, colegilor şi doctoranzilor interesaţi de cercetarea prin fabricaţie. A constat în proiectarea unui spaţiu de joacă tip escape-room în instalaţia “Turnul Speranţei”.

Număr participanţi: 40

Organizatori: Andreea Iosif, Dan Ionescu, Andreea Ivanciof

Instructor: arh. Mihai Irimescu (Fun Lab), Irina Iosif (UB)

Orar: 29 noiembrie

Loc de desfăşurare: online

OBS: Din cauza restricţiilor sanitare activitatea a suferit modificări faţă de planificarea iniţială: s-a desfăşurat exclusiv online, s-a limitat doar la proiectare nu şi la execuţie, a fost oferita unui nr de 40 studenţi în loc de 10. Urmează ca intr-o etapă viitoare cel mai bun proiect să fie asamblat în curtea şcolii.

A5  Workshop Printare 3D

Activitatea s-a adresat cadrelor didactice si doctoranzilor interesati de cercetarea prin fabricatie aditivă.

Număr participanţi: 12 (cadre didactice si doctoranzi)

Instructori: Daniela Anton, Ionut Anton.

Loc de desfăşurare: Atelier Experimental

Orar: 20-21 noiembrie (2 zile x 3 ore)

A6  Activitatea de management, de evaluare și monitorizare a implementării proiectului

 

2022

A1  Curs Revit Architecture & BIM

S-a desfăşurat în 3 şedinţe a câte 6 ore. Cursul a fost evaluat ca foarte bun, iar suportul de curs este exemplar. Au participat 44 de cursanti, dintre care 6 cadre didactice si doctoranzi. În rândul studentilor, cererea a fost de 109 locuri (fata de cele 38 disponibile), asa ca trainerii au recurs la un proces de selectie aleatoare. Materialele didactice rezultate vor contribui la actualizarea activitatii atelierelor de proiectare de la arhitectura, cel putin la grupele care au avut traineri sau cursanti (doctoranzi) implicati.

 

A2  Curs cu workshop Fabricaţia digitală

S-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni (5 şedinţe x 2 ore), iar ulterior trainerii au lucrat individual cu cursantii care au dorit sa dezvolte proiectele de fabricatie; s-au inscris si au finalizat workshopul un număr de 24 de cursanţi, dintre care 4 cadre didactice si 20 studenţi FA. Desi participarea a depasit numarul de locuri propus, cursul nu a atins indicatorul pentru categoria cadre didactice (pentru care am oferit 10 locuri) In schimb, a jucat un rol major in actualizarea activitatii de atelier a grupei 25, de unde provine o parte a studentilor participanti.

A3  Curs cu workshop Pictura în VR 

S-a desfăşurat pe parcursul a 3 şedinţe de câte 3 ore si a avut 17 cursanti , din care 7 cadre didactice PID, 3 de la alte departamente si restul studenti. Feedback-ul primit a fost pozitiv In urma acestui curs au fost actualizate disciplinele PID-51 si PID-52 de la FAI. In plus, trainerul a fost solicitat de catre Facultatea de Urbanism să ţină un curs-pilot cu o tematica similara pentru anul 1.

A4  Curs cu workshop Replici digitale pentru patrimoniu

S-a desfăşurat pe parcursul a 28 de ore derulate in 5 şedinţe si a avut 34 de cursanţi (29 studenti si 5 cadre didactice/personal auxiliar)

La acest curs a fost cea mai mare cerere, inscriindu-se 78 de studenti din care au fost alesi cei 29, prioritar din anul 5. Pentru cei care nu au avut loc mentionam ca vom relua benevol trainingul in cursul semestrului urmator. In urma acestui succes cursul va echivala practica de releveu a anului 5 FA (CP-7).

A5 Curs cu workshop Visual Storytelling through Environment Design 

S-a desfăşurat pe parcursul a 3 săptamani in care am avut 24 ore-contact cu cursantii; in paralel, trainerul invitat Antonio Cristea a oferit si o activitate sustinuta de consultanta online. Nivelul a fost unul extrem de ridicat, cursul adresandu-se celor cu nivel mediu spre avansat de cunostinte in domeniul CGI. Din aceasta cauza am permis inscrierea unui numar de 35 de cursanti (fata de cele 20 de locuri oferite initial); dintre acestia, au finalizat cursul 15 studenti şi 4 cadre didactice/doctoranzi.

Cursul a avut un impact imediat, deoarece 7 dintre cursanti au dorit sa aprofundeze cunostintele dobândite prin înscrierea la primul concurs national de game-development pentru studenţi (organizat de RGDA in perioada ianuarie-mai 2023) Pregatirea lor va fi asigurată benevol de traineri şi cursanţi INSTRULAB (ambele editii).

A6  Workshop Video-mapping 

S-a desfăşurat pe parcursul a 3 sedinţe a câte 3 ore şi a avut 36 de participanti, dintre care 8 cadre didactice si doctoranzi. Această activitate urmează să aibă impact asupra programei şcolare numai după achizitionarea video-proiectului pentru faţade şi a software-ului aferent (itemi aprobati pentru finantare PNRR). Tot atunci preconizăm implicarea cursanţilor în realizarea unor evenimente video-mapping pentru promovarea UAUIM la nivelul oraşului.

A7  Activitatea de management, de evaluare și monitorizare a implementării proiectului. S-a desfăşurat în mod continuu pe toată durata de implementare a proiectului şi a constituit o experienţă de învăţare nouă şi extrem de valoroasă pentru mine ca manager de proiect. 

Echipa de proiect 
2021

Management

 • Andreea Iosif, conf. dr. arh., SFA. Director de proiect

 • Nicolescu Adriana Diana, RU

Implementare

 • Ionuţ Anton, conf. dr. arh., BPA

 • Mihai Chisărău, asist. dr. arh., SFA

 • Ana Daniela Anton, asist. dr. arh., BPA

 • Ciprian Făcăeru, drd. arh., asist. de cercetare, UNATC

 • Claudia Pipoş, drd. arh., BPA

 • Florin Oţelea, ing., specialist IT

2022

Management

 • Andreea Ivanciof, lect. dr. dsg., SFA. Director de proiect

Implementare

 • Andreea Iosif, conf. dr. arh., SFA. 

 • Ionuţ Anton, conf. dr. arh., BPA. 

 • Ana Daniela Anton, asist. dr. arh., BPA. 

 • Dan Adrian Ionescu, asist. dr. arh. int., PID.

 • Sorina Dumitru, drd, arh., BPA.

 • Cristian Andronic, tehnician IT.  

 • Zegheanu Constanta Camelia, RU.

 • Iorga Petre, Achizitii.

 • Marin Lavinia Mihaela, Contabilitate.

Invitaţi

 • Roland Vasiliu, lect. dr. dsg., PID. 

 • Matei Popovici, stud. an 6 FA.

 • Antonio Cristea, stud. an 5 FAI.

10.echipa instrulab2.png
Livrabile
2021

R1 – Un număr de 4 video-tutoriale

Tutorialele realizate prin înregistrarea activităţilor INSTRULAB sunt disponibile in format electronic şi sunt cu acces deschis. Astfel: 

R1-A1 Link la inregistrarea cursului de Studiul Formei prin CGI, aici.

R1-A2 Inregistrarea workshopului de Videostreaming este publicata pe canalul youtube al Atelierului Experimental aici.

R1-A3 Tutorialele workshopului AR@UAUIM sunt publicate pe canalul youtube al Atelierului Experimental aici

R1-A5 Inregistrarea workshopului de Printare 3D este publicata pe canalul youtube al Atelierului Experimental, aici.

R2 – Un număr de 5 materiale suport şi de prezentare

Fisierele de lucru, prezentările tutorilor în format video sau PDF, precum şi linkurile la documentaţia externă constituie materiale-suport şi pot fi descărcate de pe pagina de prezentare a activităţii. Ele sunt listate compact mai jos:

R2-A1 Materialele-suport pentru cursul Studiul Formei prin CGI se pot descarca de aici.

R2-A2 Materiale-suport pentru Videostreaming, aici.

R2-A3 Materialele suport pentru cursul de AR@UAUIM se pot descarca de aici.

R2-A4 Materialele suport pentru workshopul O instalatie-joc se gasesc aici.

R2-A5 Materialele-suport pentru workshop ul de Printare 3D se pot descarca de aici

R3 – Actualizarea curriculei (două opţionale noi la anul 4 FA + actualizarea Stufo An 2 FA):

R3-A1 Actualizarea curriculei şcolare la disciplina Studiul Formei (an 2 FA) a fost una din motivaţiile pentru care am inclus acest curs în seriile INSTRULAB. În urma încheierii activităţii A1, am analizat împreună cu cursanţii în ce măsură propunerea este aplicabilă începând cu semestrul 2 al anului universitar în curs. Am ajuns la concluzia că sunt mulţi factori de risc, precum: insuficienţa nr de PC-uri, lipsa de experienţă a cadrelor didactice recent pregătite, şi nu în ultimul rând lipsa de interes a 3/4  dintre studenţii anului 2 pentru această schimbare. La toate acestea se adaugă incertitudinile legate de evoluţia pandemiei. În consecinţă am decis, de comun acord cu titularul de curs (Codina Duşoiu) să organizăm un atelier-pilot pentru 2-3 grupe ca alternativă a programei tradiţionale.

 

R3-A3 Pentru opţionalul de Vizualizări interactive oferit anului 4 FA cu incepere din acest an,  workshopul AR@UAUIM a jucat rolul unui pivot: am adus laolaltă studenţi şi cadre didactice interesate de subiectul vizualizarilor interactive şi al experienţelor imersive, şi putem vorbi deja de o echipă studenti-profesori care organizează cot la cot cursul cel nou (conf Andreea Iosif, asist Mihai Chisărău, stud Madălina Stanăşel). Mai multe detalii in fişa disciplinei şi concursul studenţesc asociat.

 

R3-A5 Pentru opţionalul de Fabricaţie digitală oferit anului 4 FA cu incepere din acest an, workshopul de printare 3D a pus în evidenţă necesitatea unor „bune practici” de modelare înaintea oricărei tentative de fabricaţie. Suportul de curs realizat acum va constitui un fond documentar valoros pentru studenţii care participă la opţional (colectiv Ionuţ şi Dana Anton; mai multe detalii în  fişa de disciplină).

 

R4 – Miniaplicaţie de realitate augmentată pentru mobil

R4-A3 In cadrul workshopului de Realitate Augmentată fiecare cursant a realizat câte o miniaplicaţie pentru mobil, care se află pe spaţiul de stocare din @MAC şi a fost, deasemenea, instalată pe telefoanele personale. Proiectul editabil care poate fi folosit ca template pentru a genera oricate astfel de aplicatii, precum si un exemplu gata generat, se pot descărca din materialele suport ale A3.

Dana1.JPG
Dana2.JPG

R5 – Machete

R5-A5 In cadrul workshopului de Printare 3D s-au realizat două printuri in răsină (SLA) şi cel puţin 7 machete de plastic (PLA). Printările s-au desfăşurat în toată săptămâna premergătoare workshopului, ca şi în timpul acestuia. Experimentele ulterioare ale drd. Adonis Lemnaru (cursant) au mai produs 3 machete PLA, care au fost folosite pentru studiul spaţiului central la grupa de Atelier 16.

printuri3D.jpg

R6 – Personal instruit

Dintre angajaţii şcolii, in 2021 au beneficiat de seriile de pregătire Instrulab următorii colegi:

 

R6-A1 (Studiul Formei prin CGI)

1  Andreea Neacsu          SFA

2 Oana Avram                  SFA

3 Teodora Geru                SFA, drd

4 Mihaela Schiopu          SFA

5 Claudiu Tudoran          SFA

6 Andreea Ivanciof         SFA

7 Valerica Potenchi        SFA

8 Ana Mohonea              SFA

9 Nadina Parvu               SFA

10Marilena Negulescu   PID

11 Valentin Cristian          PID

 

R6-A2 (Videostreaming)

1 Florin Otelea                 IT

2 Oana Mihaescu           ST

3 Claudia Popescu        DID

4 Adrian Ibric                  MC

5 Sorina Rusu                  RP

6 Alexandra Teodor        ITA

7 Marilena Negulescu   PID

 

R6-A3 (AR@UAUIM)

1  Ionuţ Anton                   BPA

2 Dana Anton                  BPA

3 Andreea Iosif                 SFA

 

R6-A5 (Printarea 3D)

1   Andreea Ivanciof            SFA

2  Livia Rus                           PID

3  Alexandra Anghelache PID

4 Roland Vasiliu                 PID

5 Melania Dulamea           BPA

6  Adonis Lemnaru            BPA, drd

7  Sorina Dumitru              BPA, drd

8  Magda Stanculescu      SPA

9  Dragos Popescu             SPA

10 Justin Baroncea              SPA

11  Andreea Prelipcean       ST

12 Sorin Manea                     PUP

R6-A1, A2, A3, A4, A5, A6 Eficienţa seriilor de traininguri INSTRULAB se va reflecta în numărul de iniţiative didactice şi de cercetare care vor decurge ulterior încheierii acestui proiect. In anul universitar 2021-2022 patru dintre cursanţi au revenit în @MAC cu grupuri de studenţi pentru a transmite mai departe cunoştinţele dobândite:

Roland Vasiliu (PID), care a organizat prima corectură de atelier in VR din istoria UAUIM!

Andreea Ivanciof (SFA), care a organizat un workshop de Compoziţie Plastică.

Adonis Lemnaru (BPA), care a organizat o demonstratie de Printare 3D pentru grupa 16.

Sorina Dumitru (BPA), care a organizat un curs de modelare 3D + fabricatie digitala pentru grupa 10.

 

2022

R1 – Un număr de 6 video-tutoriale aferente activitaţilor A1-A6

Playlist-urile activitătilor se afla aici A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6

 

R2 – Un număr de 6 suporturi de curs aferente activitaţilor A1-A6

Fisierele de lucru, prezentările PDF şi linkurile la documentaţia externă constituie materiale-suport şi pot fi descărcate de pe pagina de prezentare a fiecărei activităţi.

 

R3 – Actualizarea curriculei pentru 5 cursuri si 5 ateliere:

Cursuri:

R3−A2. Fabricaţie digitală – SFA-25, disciplină optională FAI anul 3 – care începând din acest an este oferită tuturor celor trei secţii FAI.

R3−A4. Fotografie – SFA-35, disciplină optională FAI anul 4 – care începând din acest an va include o prelegere dedicată fotogrametriei şi una fotoeditării pentru comunicari vizuale)

R3−A2. Modelare Virtuală – SFA-23, disciplină obligatorie FAI anul 2 – la care am adaugat un modul de modelare SubD, larg uzitat în domeniul fabricaţiei digitale.

R3−A4.  Imagistica proiectării – SFA-34 disciplină obligatorie FAI an 3 Interior si an 4 Design – care a fost extinsă cu modulul de fotogrametrie în VR

R3−A4. Vizualizări Interactive – SFA-134 disciplina optionala an 4 FA – care anul acesta va opera pe un model replicat prin fotogrametrie în VR

R3−A3. In afara cursurilor deja existente, în urma derulării activităţii A3 lui Roland Vasiliu i s-a solicitat susţinerea unui curs-pilot de reprezentări în VR la Urbanism anul 1.

R3−A5. Tot în afara programei, cursul de la A5 va continua sub forma indrumării pentru echipele participante la concursul de game-development initiat de RGDA.

Ateliere de proiectare / practica:

R3−A3. A fost modernizată metoda de corectură la atelierul anului 1 Design (PID-51), îndrumător Roland Vasiliu. Studentii fac machete virtuale pe care le încarcă în Tiltbrush pentru corecturi în VR. Va fi net îmbunătăţită de achiziţionarea unui număr suficient de headseturi

R3−A3. A fost schimbată programa de practică pentru anul 1 design (PID-52) prin folosirea picturii în VR pentru reinterpretarea unor tablouri celebre.

R3−A4. De acum inainte oferim şi o alternativă bazată pe fotogrametrie pentru practica de releveu a anului 5 FA (CP-7). (care până acum se făcea doar pentru scanarea 3D, cu suportul firmei Graphein)

R3−A2. A fost modernizata metoda de corectură şi predare de la atelierul de proiectare din anul 2 (BP-2) pentru grupa 25 (îndrumători Liviu Neaga, Sorina Dumitru), în sensul introducerii machetei fizice de studiu, realizată la CNC după modelele studenţilor

R3−A1. A fost modernizată metoda de lucru la atelierul de proiectare din anul 3 (BP-3) pentru grupele 32 (îndrumător Andra Panait) şi 34 (îndrumător Ionut Anton), în sensul incurajării folosirii de software BIM pentru abordarea holistică a proiectului.

R4 – Miniexpoziţie online cu rezultatele practice ale cursanţilor

Evenimentul a avut loc in data de 10 decembrie la Atelier Experimental Mac Popescu. Vizitatorii au putut vedea machete realizate la cursul de Fabricatie Digitala, Replici Digitale in VR ale unor obiecte de tehnica populara si cateva poveşti vizuale care s-au infiripat la cursul de Visual Storytelling .

07.replici results.png

- replici digitale realizare de cursanti dupa obiecte de tehnica populara din Muzeul Satului -

08.Visual Storytelling results.png

- povesti vizuale create de studenti sub indrumarea colegului lor, Antonio Cristea -

09.fabricatie results.png

- machete realizate la CNC in laboratorul de Fabricatie Digitala al FAI -

R5 – Machete

R5-A2 Workshopul de fabricaţie digitala a generat machete fizice care vor putea fi expuse în anumite evenimente de prezentare ale UAUIM, precum Noaptea Muzeelor 2023.

R6 – Personal instruit

Dintre angajaţii şcolii, au beneficiat de seriile de pregătire INSTRULAB următorii colegi:

 

R6-A1 ”Revit Architecture & BIM”

1  Andreea Ivanciof                 SFA

2  Andreea Iosif                       SFA

3  Oana Avram                        SFA

4  Mihai Chisărău                   SFA

5  Adrian Moleavin                 BPA

6  Sorina Dumitru                  BPA, drd

 

R6-A2 “Fabricaţia digitală” 

1  Andreea Ivanciof                  SFA

2  Oana Avram                          SFA

3  Dan Adrian Ionescu            PID

4  Roland Vasiliu                      PID

 

R6-A3 “Pictura în VR” 

1   Cristina Serban                     PID

2  Livia Nica-Rus                       PID

3  Cristia Chira                           PID

4  Silvia Ionescu                       PID

5  Mihaela Lacraru                   PID

6  Bogdan Ionita                      PID

7  Bogdan Radu                       PID

8  Andreea Ivanciof                 SFA

9  Iulius Ionescu                       SPA

10Ana Mohonea                       SPA

 

R6-A4 “Replici digitale pentru patrimoniu”

1  Andreea Ivanciof                  SFA

2  Livia Nica-Rus                      PID

3  Mihai Chisărău                     SFA

4  Roland Vasiliu                      PID

5  Claudia Popescu                 DID

 

R6-A5  “Visual Storytelling through Environment Design”

1  Andreea Ivanciof                  SFA

2  Iulius Ionescu                       SFA

3  Roland Vasiliu                      PID

4 Maria Popa                           PID, drd

R6-A6 “Video-mapping”

1 Andreea Ivanciof                  SFA

2 Andreea Iosif                        SFA

3 Codruţa Iana                        PID

4 Roland Vasiliu                     PID

5  Carmen Dumitrescu         SFA

6  Roxana Mitarca                  PID

7  Sorina Dumitru                  BPA, drd

8  Christian Fleckhammer  SFA, drd

 

Listele cu studenti instruiţi se pot consulta aici.

 

R6-A1, A2, A3, A4, A5, A6 Eficienţa seriilor de traininguri INSTRULAB se reflecta în numărul de iniţiative didactice şi de cercetare care vor decurge ulterior încheierii acestui proiect. Până acum doi dintre cursanţi au revenit în @MAC cu grupuri de studenţi pentru a transmite mai departe cunoştinţele dobândite:

 • Carmen Dumitrescu (SFA), care a susţinut în @MAC prelegerea de curs “De ce, cum si când e nevoie de design?” destinata anului 4 FAI.

 • Maria Popa (drd, PID) care in primavara 2023 va acorda consultanţă în domeniul CGI studenţilor înscrişi la concursul de game development iniţiat de RGDA.

 

R7 – A7 Raport final de cercetare

Rezultatele proiectului sunt publicate pe aceasta pagina de pe site-ul Atelierului Experimental „Mac Popescu”, ca şi pe pagina dedicată de pe site-ul UAUIM

bottom of page